In de rekenlessen hebben we alle kennis rond lengte, gewicht en inhoud nog eens even herhaald in een meetcircuit.