Deze week zijn we gestart met een nieuw thema in de lessen wereldoriëntatie: thema Ten Afval! Daarin gaan we na welke effect afval heeft op ons klimaat en wat we eraan kunnen doen. Een van de dingen is recycleren. Bijvoorbeeld leuke dingen maken met afval. Dit hebben we dan ook zelf gedaan in onze les beeld. De kinderen brachten verschillende soorten afval mee naar de klas en gingen daarna aan de slag. Ze maakten een robot, een vliegtuig, schudflesjes, ….We zijn er zelf van geschrokken welke leuke dingen je allemaal kan doen met afval en een flinke brok fantasie.