Gisteren konden de kinderen de digitale test, die werd afgenomen in verband met het sportkompas, in de praktijk omzetten. Ze werden gemeten, gewogen, de lenigheid werd getest, de fysieke conditie, de hand-oogcoördinatie, het evenwicht, …. De kinderen vonden deze activiteiten SUPER!