Deze week zijn we tijdens de rekenlessen de tafel van 9 aan het oefenen. We kennen nu ondertussen alle tafels en blijven hier ook veel op oefenen. Daarnaast hebben we deze tafels ook toegepast in rekenverhalen.
Tijdens de lessen taal zijn we volop bezig met zinnen ontleden. We leerden de persoonsvorm herkennen en zoeken in verschillende zinnen. Dit doen we met een klein trucje: ‘wie of wat doet er iets?’. Daarnaast proberen we ook al de verschillende W-vragen herkennen in een zin. (Wie, wat, waar, wanneer, waarom). Ook leerden we dat we een zin wat kunnen uitbreiden door er een extra deel aan toe te voegen.
Tijdens de sportles van meester Stijn maakten we kennis met badminton. We leerden hoe we onze raket op een correcte manier vasthouden en hoe we het pluimpje onder controle kunnen houden. Dit leverde wel leuke beelden op!!